Newsletter

Just enter your email to get all the latest offers

  Första besöket och återbesök

  Första besöket

  Första besöket börjar med anamnestagning, dvs du får berätta ingående om det eller de besvär du söker för samt redovisa din sjukdomshistorik och eventuella tidigare skador.

  För att fastställa en diagnos görs en noggrann manuell undersökning vilket innebär observation samt undersökning av kroppens struktur och funktion.

  Därefter utförs ofta ett antal ortopediska eller neurologiska tester. Syftet är att försöka komma så nära källan till dina besvär och orsaken till varför de uppstått.

  Den första frågan vi måste säkerställa är om det är lämpligt att behandla osteopatiskt eller om det kan behövas annan vård i första hand.

  Före behandlingen påbörjas, utarbetas en kortsiktig och en långsiktig behandlingsplan utefter dina individuella behov baserad på anamnes, undersökning och diagnos.

  Efter behandlingen pratar vi om eventuella förändringar eller åtgärder du kan behöva göra själv i din vardag – det kan vara allt ifrån att ge träningsråd, råd kring ergonomi eller övningar att göra mellan besöken.

  Nytt behandlingstillfälle bokas om det anses behövas.

  Ett första besök tar cirka 90 minuter.

  BOKA TID HÄR

  Återbesöket

  Under detta besök följer vi upp din behandlingsplan och gör eventuella justeringar och anpassningar i den för att säkerställa en progression och integrering.

  Nytt behandlingstillfälle bokas om det anses behövas.

  Ett återbesök tar circa 60 min.

  BOKA TID HÄR