Newsletter

Just enter your email to get all the latest offers

  Osteopati

  VAD ÄR OSTEOPATI?

  Osteopati är en patientcentrerad manuell vårdsdisciplin som betonar sambandet mellan kroppens struktur och funktion. Som behandlingsform ser den hela människan som en enhet. Det osteopatiska förhållningssättet ser till alla aspekter av hälsa och syftar till att underlätta kroppens förmåga att självreglera och att få kroppen att fungera så optimalt som möjligt – huvudsakligen genom manuell behandling.

  Osteopaten använder sina händer för att diagnostisera och behandla. Osteopati är inte en teknik, utan ett sätt att förhålla sig till kroppen som en enhet där varje liten del har sin specifika uppgift att fylla.

  Genom att förbättra kroppens funktion hjälper man kroppen att sträva mot hälsa och välmående oavsett om det är akuta eller kroniska besvär. Helhetssynen på människan är central inom osteopatin och osteopaten behandlar både orsak och symptom för att stärka och uppmuntra kroppens självläkande förmåga – detta genomsyrar allt en osteopat gör. En osteopatisk behandling är alltid anpassad efter patientens specifika problematik.

  En osteopat kan även ge tips och råd gällande ergonomi och hemövningar.

  Osteopati har en stark internationell anknytning och är globalt sett ett av de största yrkena inom manuell medicin. Yrket är för närvarande legitimerat i nio europeiska lander, däribland Storbritannien, Finland, Danmark, Schweiz, Island, Portugal och Malta. Även i Australien och Nya Zeeland arbetar osteopater under legitimation. I USA arbetar osteopater under läkarlegitimation och kallas Osteopathic Physicians.

  BOKA TID HÄR

  HISTORIA

  Osteopatin har sitt ursprung i USA där läkaren Andrew Taylor Still (1828 – 1917) under slutet av 1800-talet utvecklade sina principer för hur man skulle behandla människor med olika sjukdomar och besvär.

  Själva ordet Osteopati kommer från grekiskan – Osteo betyder ben och pati (patos) betyder lidande, men osteopati betyder inte bokstavligen benlidande eller sjukdom i skelettet, utan är en referens till skelettets effekt på kroppens hälsa och sjukdom.

  GRUNDPRINCIPERNA

  1. Kroppen är en enhet (ande, kropp och själ)
  2. Kroppen är kapabel att självreglera, självläka och att upprätthålla hälsa och vitalitet.
  3. Kroppens anatomi och fysiologi är ömsesidigt relaterade till varandra.
  4. En ostepatisk behandling baseras på förståelsen av ovanstående principer.

  VAD BEHANDLAR EN OSTEOPAT?

  Vanliga åkommer som en osteopat behandlar är:

  • rygg- och nackbesvär
  • axelbesvär
  • fot- och knäbesvär
  • muskel- och ledvärk
  • tennis- och golfarmbåge
  • musarm
  • carpaltunnelsyndrom
  • sträckningar
  • förslitningsskador
  • ischias
  • huvudvärk
  • migrän
  • yrsel
  • andnings- eller matsmältningsbesvär
  • premenstruella smärtor