Newsletter

Just enter your email to get all the latest offers

  Osteopatisk behandling

  Osteopati är en form av manuell medicin där osteopaten använder sina händer för att ställa diagnos såväl som för behandling.

  De behandlingsmetoder som används kan variera från patient till patient och från besök till besök, alltid i samrådan med dig som patient.

  Behandlingen är individuell och ytterst specifik och anpassas därför efter varje individs förutsättningar och behov.

  Behandling görs inte enbart av de områden som smärtar utan man försöker även hitta och behandla de bakomliggande orsakerna till smärtan/problemen.

  Osteopatins principer är att kroppen är en enhet. Människan består av kropp, medvetande och själ vilka tillsammans är kapabla till själreglering, självläkning och bevarande av hälsa och funktion.

  Osteopati är en mjuk och behaglig behandlingsmetod som bygger på en ingående förståelse av kroppens struktur och sammansättning samt självläkande förmåga. Man kan inte behandla en del av kroppen om man inte förstår och tar hänsyn till dess helhet.

  Om man förutsätter att kroppen är självläkande i sin helhet behövs bara det rätta stödet för att kroppen själv ska ta över läkningsprocessen.

  Med sina lugna och mjuka metoder lämpar sig osteopatin för barn (över 8 år), vuxna och äldre. Behandling görs såväl av smärta vid akuta besvär som av långvarig smärta orsakad av arbetsrelaterad stress eller överbelastning.

  Genom att känna på ben, muskler, leder och vävnader kan osteopaten lokalisera var det finns låsningar och störningar i rörelseapparaten. Olika manipulations- och mobiliseringstekniker används och på så sätt kan anspänning och stelhet i berörda muskler och nervsystemet lösas upp och kroppen kan börja resan till återhämtning.

  Förändringar som påbörjas under behandlingen fortgår långt efteråt – därför kan det vara bra att låta lite tid gå mellan varje behandling och på så sätt låta kroppen tillgodogöra sig behandlingen och optimera dess förmåga till självläkning.

  Vi använder oss både av den klassiska, strukturella osteopatin och så kallad kraniell osteopati. Gemensamt för alla behandlingstekniker är att vi enbart använder våra händer. Våra händer är våra verktyg. Vi utövar ett hantverk.

  Det osteopatiska förhållningssättet utgår från fem modeller:

  • Den biomekaniskamodellen där hänsyn tas till ledfunktion, kroppshållning, balans av viktbäring och belastning samt proprioception.
  • Den respiratoriska och cirkulatoriskamodellen där hänsyn tas till försörjning av syre och näring till kroppens vävnader, bortförsel av metaboliter, förutsättningar för vätskedynamik samt andningsfunktion.
  • Den neurologiskamodellen som tar hänsyn till sensorisk aktivitet i smärtreceptorer och det centrala nervsystemet samt påverkan av det icke-viljestyrda nervsystemet.
  • Den biopsykosocialamodellen som tar hänsyn till hur psykologiska och sociala faktorer påverkar en individs hälsotillstånd.
  • Den bioenergetiskamodellen som tar hänsyn till kroppens förmåga att bibehålla balans mellan energiproduktion och förbrukning, näringsupptag och immunologiska faktorer.

  Dessa modeller tillämpas i kombination enligt det som anses mest lämpligt för patienten. (Källa: Osteopatförbundet)

  BOKA TID HÄR

  Begreppet osteopati myntades 1874 av den amerikanske läkaren Andrew Taylor Still. Still hade bland annat varit kirurg under amerikanska inbördeskriget och var praktiserande läkare i Missouri. Hans syn var att fler av dåtidens medicinska behandlingsmetoder var ineffektiva och ibland till och med skadliga och ville utveckla en metod för att bättre främja människors hälsa.

  Still studerade människans anatomi ingående och menade att rörelseapparaten kunde ha en stor påverkan på människans hälsotillstånd och vice versa. Om kroppen stimulerades på rätt sätt skulle den ha bättre förutsättningar för att bibehålla hälsa och motstå sjukdom. Utgångspunkten var manuell behandling för att främja cirkulation till kroppens alla vävnader. (Källa: Osteopatförbundet)

  Historia

  Osteopatin har sitt ursprung i USA där läkaren Andrew Taylor Still (1828 – 1917) under slutet av 1800-talet utvecklade sina principer för hur man skulle behandla människor med olika sjukdomar och besvär.

  Själva ordet Osteopati kommer från grekiskan – Osteo betyder ben och pati (patos) betyder lidande, men osteopati betyder inte bokstavligen benlidande eller sjukdom i skelettet, utan är en referens till skelettets effekt på kroppens hälsa och sjukdom.

  Grundprinciperna

  1. Kroppen är en enhet (ande, kropp och själ)
  2. Kroppen är kapabel att självreglera, självläka och att upprätthålla hälsa och vitalitet.
  3. Kroppens anatomi och fysiologi är ömsesidigt relaterade till varandra.
  4. En ostepatisk behandling baseras på förståelsen av ovanstående principer.

  Vad behandlar en osteopat?

  Vanliga åkommer som en osteopat behandlar är:

  • rygg- och nackbesvär
  • axelbesvär
  • fot- och knäbesvär
  • muskel- och ledvärk
  • tennis- och golfarmbåge
  • musarm
  • carpaltunnelsyndrom
  • sträckningar
  • förslitningsskador
  • ischias
  • huvudvärk
  • migrän
  • yrsel
  • andnings- eller matsmältningsbesvär
  • premenstruella smärtor