Newsletter

Just enter your email to get all the latest offers

  Svenska osteopatförbundet

  För att få vara medlem i Svenska Osteopatförbundet (SOF) krävs godkänd osteopatutbildning enligt europeisk standard, där två av tre nedanstående kriterier ska uppfyllas:

  • Utbildningen omfattar ett minimum av 4800 undervisningstimmar, vilket motsvarar en utbildning på minst 4 år.
  • Utbildningen ger ett minimum av 240 ECTS credits där 60 credits ska vara på avancerad nivå.
  • Utbildningen ges på Mastersnivå (med eller utan Bachelorexamen)

  Utöver ovanstående kriterier krävas att utbildningen inkluderar ett minimum av 1000 handledarledda kliniktimmar.

  En osteopat som är medlem i SOF förbinder sig vidare att:

  • Följa SOF’s etiska riktlinjer och kommunikationspolicy
  • Årligen delta i fortbildning om minst 30 timmar varav 15 ska vara lärarledda.

  Vill du veta mer, gå in och läs på: www.osteopatforbundet.se